Charles Explorer logo
🇬🇧

Week of Africa

Class at Faculty of Arts |
ACAFR003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

25. 5. 2020, Kampus Hybernská, 3D, 9h10 - 14h - Africká historie prof. Mgr. Viktor Černý, Dr. - Populační dějiny Afriky doc. PhDr. Jan Klíma - Velká africká království   26. 5. 2020, Kampus Hybernská, 3D, 14h10 - 19h - Africké politické systémy přednášející z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Politologie - Afrikanistika   28. 5. 2020, Kampus Hybernská, 3D, 14h10 - 19h - Vybrané společenské problematiky afrického kontinentu

Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D. a Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D. - Egypt v interdisciplinární perspektivě

Mgr. Vilém Řehák, Ph.D. - Přítomnost Číny v Africe

PhDr. Marek Halbich, Ph.D. - Postkoloniální Madagaskar   29. 5. 2020, Kampus Hybernská, 3D, 9h10 - 14h - Africké literatury a literatury africké diaspory (psané evropskými jazyky) z perspektivy historie a sociologie

Mgr. Vojtěch Šarše - První generace subsaharských literatur

Mgr. Miluše Janišová - Maghrebské literatury

Mgr. Petr Vurm, Ph.D. - Současné subsaharské literatury

Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. - Karibské literatury  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Týden Afriky: přednáškový blok navazuje na předměty Afrika Interdisciplinární I (ACAFR0001) a Afrika Interdisciplinární II (ACAFR0002), které přesto nejsou jeho prerekvizitou, respektive podmínkou účasti.

Tato bloková přednáška bude rozdělena do čtyř výukových bloků v rámci Týdne Afriky (viz níže), přednášet budou akademici a akademičky z různých českých univerzit, specialisti a specialistky na různá odvětví afrických studií.

Změny v programu mohou nastat během semestru. Pokud se tak stane, budete o nich včas informováni.