Charles Explorer logo
🇬🇧

Translation workshop: French texts

Class at Faculty of Arts |
ACAFR005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

11.-14. září - Týden Afriky; přesný program již brzy.

Společná setkání překladatelských skupin v průběhu semestru:  6. říjen 10. listopad 8. prosinec 5. leden

Na konzultacích s přidělenou*ým vyučující*m se jednotlivé překladatelské skupiny dohodnou samy.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Centrum afrických studií FF UK vypisuje v ZS semestrální překladatelský projekt, který si studující můžou v září zapsat jako předmět v SIS pod názvem “Překladatelský workshop” s kódem ACAFR005 (Fj), a jehož výstupem bude vydání českého komentovaného překladu dekoloniálně feministických textů. Projekt začíná už 11.-14. září na Týdnu Afriky v Kampusu Hybernská, který je letos věnován právě dekoloniálnímu feminismu. Účast na něm je pro překládající povinná. Více informací o Týdnu Afriky najdete na webu CAFR (https://cafr.ff.cuni.cz/2023/07/17/tyden-afriky-2023/).

Překládání textů z francouzštiny bude mít na starosti Míla Janišová a Vojtěch Šarše.

Nevyžadují se předchozí překladatelské zkušenosti či studia překladatelství a translatologie. Avšak skvělá znalost češtiny a francouzštiny je nezbytná. Stejně tak se nevyžaduje znalost dekoloniálních (a) feministickýych teorií (ale je vítána); se základními teoretickými východisky se participující seznámí na Týdnu Afriky a také na společných setkání v průběhu roku. Kapacita je omezená.

Než se otevře zápis do SIS, studující se mohou předběžně (ale závazně) zapisovat na tomto odkazu: https://forms.gle/Ps9dnjUFH2onWRoUA