Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Czech Life and Institutions

Class at Faculty of Arts |
ACC100001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přehledné seznámení s uzlovými body historického a kulturního vývoje ČR, politickým systémem, ústavním uspořádání. Rozšíření znalostí o obecné a hospodářské geografii.

Poznání profilujících osobností českého politického, filozofického, ekonomického a kulturního myšlení, seznámení s organizací školství a vědeckého života, s etnografickou situací, zvyky, obyčeji a mentalitou občanů ČR. Předpokladem atestace budou i dvě písemné eseje z problematiky vývoje českého myšlení.