Charles Explorer logo
🇨🇿

Jazykové cvičení lexikální I [1]

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC100004

Anotace

Cílem kurzu je zdokonalit lexikální bázi, komunikační kompetence a celkové vyjadřovací dovednosti studentů, rozšířit jejich slovní zásobu v daných tematických okruzích. Produkce různorodých komunikátů - životopis, dotazník, žádost, zpráva, popis, obchodní, úřední dopis, soukromá korespondence, přání (vánoční, velikonoční...), recept, dále zpracování písemných domácích prací a kratších reprodukcí slyšeného textu.