Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Language Course I (Grammatical Part) [1]

Class at Faculty of Arts |
ACC100005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Na vybraných beletristických textech se provádí všestranný jazykový rozbor: rozeznávání morfémů, určování slovních druhů, analýza jmenných a slovesných tvarů včetně určování gramatických kategorií, rozlišování vidových dvojic, větněčlenská syntax, základy tvoření slov, synonymie, antonymie, styl. Gramatická cvičení na obtížné morfologické jevy.(