Charles Explorer logo
🇬🇧

Practice in Writing and Orthography [1]

Class at Faculty of Arts |
ACC100006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zdokonalení písemné vyjadřovací dovednosti studentů, prohloubení znalosti formální morfologie (skloňování substantiv, adjektiv, zájmen a číslovek, časování sloves), především z hlediska pravopisného. Psaní i/y a í/ý v českých a v přejatých slovech, označování kvantity, psaní souhláskových skupin, psaní ě (mě/mně, bě/bje?), s/z, velkých písmen, nácvik interpunkce.