Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature and Culture of the 19th Century [1]

Class at Faculty of Arts |
ACC100008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tématem přednášek je v ZS národní obrození v jeho počátcích, hlavně okolnosti vzniku a působení paradigmatu národního obrození, v LS pak jeho proměny až k zániku v 80. letech.

V semináři jsou sledovány proměny pojetí literatury od obrození do 90. let. Sledují se individuální poetiky autorů, proměny žánrů a společenská funkce literatury.