Charles Explorer logo
🇬🇧

Phonetics and Phonology of Czech for Foreigners

Class at Faculty of Arts |
ACC100009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz seznamuje studenta se základními teoretickými poznatky fonetiky českého jazyka na takové úrovni, aby běžně zvládal základní fonetickou a fonologickou terminologii a všechny aspekty s tím související, včetně praktické transkripce a zásad spisovné výslovnosti češtiny.