Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Czech Language Course I (Lexical and Stylistic Part)

Class at Faculty of Arts |
ACC100010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je zdokonalit lexikální bázi, komunikační kompetence a celkové vyjadřovací dovednosti studentů, rozšířit jejich slovní zásobu v daných tematických okruzích. Produkce různorodých komunikátů - životopis, dotazník, žádost, zpráva, popis, obchodní, úřední dopis, soukromá korespondence, přání (vánoční, velikonoční...), recept, dále zpracování písemných domácích prací a kratších reprodukcí slyšeného textu.