Charles Explorer logo
🇨🇿

Písemný výcvik a pravopisná cvičení

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC100011

Anotace

Zdokonalení písemné vyjadřovací dovednosti studentů, prohloubení znalosti formální morfologie (skloňování substantiv, adjektiv, zájmen a číslovek, časování sloves), především z hlediska pravopisného. Psaní i/y a í/ý v českých a v přejatých slovech, označování kvantity, psaní souhláskových skupin, psaní ě (mě/mně, bě/bje?), s/z, velkých písmen, nácvik interpunkce.