Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Czech Language Studies

Class at Faculty of Arts |
ACC100012

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seznámení se základní terminologií oboru, základními institucemi, primární knižní literaturou a periodiky, s tradicemi české a zahraniční jazykovědné bohemistiky.

Obecná charakteristika jazyka, funkce jazyka, proces komunikace, langue - parole, jazykové roviny. Základní charakteristiky: fonologie, grafiky a pravopisu, morfologie, morfémiky. Seznámení s gramatickými kategoriemi a úvodem do syntaxe. Všechny tyto znalosti se aplikují v práci v semináři a aprobuje se schopnost jejich užití pro praktickou orientaci v češtině.