Charles Explorer logo
🇬🇧

Proseminar on Literature

Class at Faculty of Arts |
ACC100013

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář uvádí do problematiky studia české literatury, zaměřuje se na základní otázky literární teorie. Hlavním cílem semináře bude objasňovat teoretické otázky na základě vybraných literárních textů a inspirovat studenta k samostatné četbě profilujících děl české literatury.