Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Czech Language Course I (Grammatical Part)

Class at Faculty of Arts |
ACC100015

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Na vybraných beletristických textech se provádí všestranný jazykový rozbor: rozeznávání morfémů, určování slovních druhů, analýza jmenných a slovesných tvarů včetně určování gramatických kategorií, rozlišování vidových dvojic, větněčlenská syntax, základy tvoření slov, synonymie, antonymie, styl. Gramatická cvičení na obtížné morfologické jevy