Charles Explorer logo
🇬🇧

Outline of Czech History

Class at Faculty of Arts |
ACC100016

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je zaměřena na otázky formování české státnosti, jejího historického vývoje a proměn a na její prolínání se státností československou. Důraz je kladen na dějiny 19. a 20. století.

Při charakteristice hlavních historických etap vystupuje do popředí role kultury, aby tak vynikly souvislosti s vývojem jazyka, literatury, umění, vědy a školství. České a československé dějiny jsou zároveň ve výkladu zasazovány do kontextu evropského vývoje. Historicko-geneticky je objasňována problematika vztahů česko-slovenských, česko-německých a česko-židovských.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.