Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Morphology

Class at Faculty of Arts |
ACC100024

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmětem kurzu je tvarosloví současné češtiny, zejména spisovné. Pozornost je věnována morfologii funkční (slovním druhům a morfologickým kategoriím) i formální (především variantnosti flexe a jejím aktuálním vývojovým tendencím).

Obsah kurzu se v tomto smyslu soustředí na podstatu morfologické funkce a formy a na principy morfologické analýzy.