Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Czech Language Course II (Grammatical Part)

Class at Faculty of Arts |
ACC100026

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz navazuje na Jazykové cvičení gramatické I. Náplní je určování a procvičování základních valencí sloves, adjektiv, substantiv konkrétních, abstraktních i kvantitativních, adverbií, korelace valence autosémantik, vše dle frekvence postupně až do 10 000.

Pozornost se soustřeďuje i na vyhledávání sémantických vztahů v rámci jednotlivých typů vazeb. Součástí kurzu jsou i psané a mluvené reprodukce různých textů beletristických i odborných.