Charles Explorer logo
🇬🇧

Stylistics (Varieties of Czech)

Class at Faculty of Arts |
ACC100057

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška poskytuje základní vhled do problematiky stylu ve spojitosti s otázkami textu a komunikace, které pro styl tvoří nezbytný rámec.

Hlavní tematické okruhy:

Sociální komunikace, její modely v rámci různých vědních disciplin

Komponenty komunikace: komunikující subjekty, kód, text.

Produkce a recepce textu, porozumění textu.

Pojem stylu, funkce stylu v textu.

Styl v různých stupních zpobecnění. Styl a text.

Stylotvorné faktory - koncepce funkčních stylů (nejdůležitější funkční styly češtiny); styly simplexní a komplexní.

Literatura:

Hoffmannová, J.: Stylistika a .... Praha 1997.

Chloupek, J. - Krčmová, M. - Minářová, E.: Stylistické minimum. Brno 1987.

Jelínek, M. Stylistika. Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995, s. 701-782.

Salzmann, Z.: Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha 1997, zvl. s. 93-107, 125-139, 173-185.

Yule, G: The Study of Language. Cambridge 1996 (2. vyd.), s. 114-150, Cambridge 2006 (3.vyd.), s. 100-136.