Charles Explorer logo
🇬🇧

Error annotation of non-native Czech

Class at Faculty of Arts |
ACC100095

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvodní seznámení s průběhem semináře, požadavky a výstupy.

2. Přednáška na téma žákovský korpus češtiny, možnosti jeho anotace.

3. Seznámení se s anotačním manuálem a programem Brat.  Domácí práce: Zkušební anotace.

4. Diskuse nad zkušební anotací.

5. Samostatná anotace.

6. Samostatná anotace.

7. Samostatná anotace.

8. Diskuse nad anotací.

9. Samostatná anotace.

10. Samostatná anotace.

11. Samostatná anotace.

12. Diskuse nad anotací.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměřuje na anotaci tzv. žákovského jazyka, resp. na anotace textů nerodilých mluvčích češtiny pro potřeby českého žákovského korpusu. V semináři bude představena nově navržená anotace, o níž bude diskutováno a se kterou budou studenti samostatně pracovat.

Jednotlivé problémy při vlastní anotaci budou diskutovány v seminářích.