Charles Explorer logo
🇨🇿

Chybová anotace češtiny jinojazyčných mluvčích

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC100095

Sylabus

1. Úvodní seznámení s průběhem semináře, požadavky a výstupy.

2. Přednáška na téma žákovský korpus češtiny, možnosti jeho anotace.

3. Seznámení se s anotačním manuálem a programem Brat.  Domácí práce: Zkušební anotace.

4. Diskuse nad zkušební anotací.

5. Samostatná anotace.

6. Samostatná anotace.

7. Samostatná anotace.

8. Diskuse nad anotací.

9. Samostatná anotace.

10. Samostatná anotace.

11. Samostatná anotace.

12. Diskuse nad anotací.

Anotace

Seminář se zaměřuje na anotaci tzv. žákovského jazyka, resp. na anotace textů nerodilých mluvčích češtiny pro potřeby českého žákovského korpusu. V semináři bude představena nově navržená anotace, o níž bude diskutováno a se kterou budou studenti samostatně pracovat.

Jednotlivé problémy při vlastní anotaci budou diskutovány v seminářích.