Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Orthography for Foreigners I

Class at Faculty of Arts |
ACC110001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednášky se věnují následujícím tématům: 1. Vývoj českého pravopisu I. - primitivní pravopis, starší spřežkový pravopis, spodoba znělosti (4. 10.) 2.

Vývoj českého pravopisu II. - diakritický pravopis, bratrský pravopis, psaní ú a ů (9. 10.) 3. Vývoj českého pravopisu III. - obrozenecké opravy pravopisu, psaní i a y po měkkých a tvrdých samohláskách (18. 10.) 4.

Psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách - vyjmenovaná slova (25. 10.) 5. Psaní i/í a y/ý v koncovkách podstatných a přídavných jmen, psaní i/y v koncovkách příčestí minulého (1. 11.) 6.

Psaní bě/bjě, vě/vje, pě; mě/mně (8. 11.) 7. Psaní párových souhlásek na konci a uvnitř slov; souhláskové skupiny a změny v nich (15. 11.) 8.

Předložky s a z; předpony s-, z- a vz- (22. 11.) 9. Délka samohlásek v domácích slovech (29. 11.) 10.

Hranice slov v písmu (6. 12.) 11. Psaní cizích jmen a přejatých slov (13. 12.) 12.

Psaní velkých písmen na začátku slov a slovních spojení (20. 12.) 13. Pravopisné chytáky a nejčastější chyby (3. 1.) 14.

Závěrečný test (10. 1.)

Annotation

The course is focused on mastering Czech orthography according to the latest codification from 1993. Lectures are devoted to various topics, which are then further developed in practical exercises loosely connected to the cycle of lectures.

At the same time, the emphasis is mainly on the connection of Czech orthography with phonology, morphology and syntax.

Study programmes