Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Orthography Training

Class at Faculty of Arts |
ACC110002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Jedná se o doplňovací, procvičovací kurz volně navazující na přednášky o českém pravopise. Kurz je určen zahraničním studentům češtiny s minimální úrovní B1/B2 podle SERR v ovládání češtiny. Okruhy pravopisných témat vycházejí z témat přednášek, dále je rozvíjejí a vedou  k prohloubení či doplnění znalosti českého pravopisu. Předpokládaný program na ZS 22/23 (13 setkání):

1.      Vyjmenovaná slova (psaní i/y v kořenech slov, v předponě a příponách)

2.      Psaní ě/ně/je

3.      Psaní zdvojených souhlásek (cc/c, dd/d; jj/j, mm/m; nn/n; zz/z…) Dle zájmu a potřeb frekventantů další možné okruhy:

4.       Psaní velkých písmen

5.       Psaní příslovečných spřežek

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je určen zahraničním studentům - bakalářům, stážistům a postgraduantům (od jazykové úrovně B1/B2 podle SERR). Jedná se o doplňovací, procvičovací kurz volně navazující na přednášky o českém pravopisu, který se zaměřuje zejména na oblast pravopisu lexikálního.

Okruhy pravopisných témat vycházejí z témat přednášek, dále je rozvíjejí a vedou k prohloubení či doplnění znalosti českého pravopisu.