Charles Explorer logo
🇬🇧

Wrilab I

Class at Faculty of Arts |
ACC110003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz studenty vede ke psaní koherentních, formálně a strukturně dobře vyvážených textů. Velký důraz se klade na kohezi textu a procvičování vhodných jazykových prostředků vedoucích k jejímu vyjádření a logickému proudění myšlenek. V kurzu se zvlášť věnujeme, teoreticky i prakticky, jednotlivým částem textu – úvodu, stati a závěru, dále psaní odstavců, titulků a mezititulků, explikativního či argumentačního shrnutí apod.

Kurz je možné zapsat si opakovaně v případě, že kapacita kurzu to dovolí.

Annotation

This on-line seminar in the MOODLE environment focuses on the theoretical and practical mastery of different writing strategies and forms within different genres: various types of reports, formal letters, essays (argumentative, explanatory, etc.), articles, etc.

In the first lesson, the students meet with the teacher and agree on the topics they will work on during the semester. They can arrange other meetings as needed, but most of the communication takes place online.