Charles Explorer logo
🇨🇿

Přehled českých dějin

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110004

Anotace

Přehled českých dějin je zaměřen na otázky formování české státnosti, jejího historického vývoje a proměn a na její prolínání se státností československou. Zvláštní důraz je tudíž kladen na dějiny 19. a 20. století. Při charakteristice hlavních historických etap vystupuje do popředí role kultury, aby tak pro zahraniční studenty vynikly souvislosti s vývojem jazyka, literatury, umění, vědy a školství. České a československé dějiny jsou zároveň ve výkladu zasazovány do kontextu evropského a zvláště středoevropského vývoje. Historicko-geneticky je objasňována problematika vztahů česko-slovenských, česko-německých a česko-židovských.

V případě uzavření školy z důvodu koronavirové pandemie bude výuka vedena distanční formou prostřednictvím elektronických médií (ZOOM, MOODLE, e-mail).