Charles Explorer logo
🇨🇿

Česká literatura ve filmu

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110010

Sylabus

Seminář bude vyučován distančně podle času uvedného v rozvrhu, tzn. v pondělí 14.10 až 15.40. Platformou bude zoom: 

Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/9376244593

Meeting ID: 937 624 4593 a Moodle:  https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10715

Program po týdnech: 1.     Seznámení, organizační pokyny.  2.     Bohumil Hrabal: Perlička na dně. Povídka Smrt pana Baltisbergra. 3.     Bohumil Hrabal: Perlička na dně. Povídka Podvodníci, povídka Fádní odpoledne 4.     Bohumil Hrabal: Perlička na dně.Povídka Baron Prášil 5.     Bohumila Hrabal: Pábitelé. Povídka Automat svět 6.     Bohumila Hrabal: Pábitelé. Povídka Bambini di Praga 7.     Bohumila Hrabal: Pábitelé. Povídka Romance 8.     Bohumila Hrabal: Ostře sledované vlaky. 9.     Bohumila Hrabal: Ostře sledované vlaky. 10.   Milan Kundera: Žert. 11.   Milan Kundera: Žert. 12.   Karel Jaromír Erben: Kytice.

Anotace

Kurz je určen studentům češtiny jako cizího jazyka. Seminář se zabývá filmovými adaptacemi vybraných děl českých autorů XX. století českými filmaři. Pozornost je věnována jazyku autora, stylovým prostředkům díla, kompozici, a především celkovému sdělení. Zaměříme se na režii, herecký projev, práci s kamerou, střih a hudbu jako prostředky sdělení.

The seminar focuses on film adaptations of selected literary works of the XX. Century Czech writers done by Czech filmmakers. Attention will be drawn to the language, style and composition of the work, but most of all to its message. We will focus on directing, acting performance, camera, montage and music as means of the film communication.