Charles Explorer logo
🇬🇧

Productive Skills in the Context of CEFR

Class at Faculty of Arts |
ACC110011

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Opakovaný zápis povolen.   Sylabus - průběžně budou zadávány úkoly, k nimž bude v následujících seminářích podávána zpětná vazba - pv každém semináři bude prostor věnován praktickým cvičením

1. týden -       základní zdroje -       produktivní dovednosti a seznámení s referenčními úrovněmi B2 a C1 -       evaluace a autoevaluace

2. týden -       mluvení B2 -       kritéria hodnocení -       typy úloh, procvičování

3. a

4. týden -       mluvení B2 a C1 -       posuny v kritériích hodnocení -       typy úloh, procvičování

5. týden - psaní B2 - kritéria hodnocení - typy úloh, procvičování

6. a

7. týden - psaní B2 a C1 - posun v kritériích hodnocení - typy úloh, procvičování

8. týden  - porovnání vybraných formátů testování produktivních dovedností

9.–11. týden  - otevřené úlohy s dlouhou odpovědí

12. týden -zaměření na problematické úlohy (příp. komplikované řečové jevy), které se v semináři projevily  - shrnutí klíčových informací semináře  - závěrečná zpětná vazba

Annotation

This course focuses on productive skills in the context of the CEFR. It looks in detail at levels B2, C1 and C2, including testing methods in standardised tests of Czech as a foreign language.

Techniques for improving productive skills, assessment and self-assessment of speakers at B2 level and guided procedures to facilitate the transition to C level will be introduced.