Charles Explorer logo
🇨🇿

Produktivní dovednosti v kontextu SERRJ

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110011

Sylabus

Opakovaný zápis povolen.   Sylabus - průběžně budou zadávány úkoly, k nimž bude v následujících seminářích podávána zpětná vazba - pv každém semináři bude prostor věnován praktickým cvičením

1. týden -       základní zdroje -       produktivní dovednosti a seznámení s referenčními úrovněmi B2 a C1 -       evaluace a autoevaluace

2. týden -       mluvení B2 -       kritéria hodnocení -       typy úloh, procvičování

3. a

4. týden -       mluvení B2 a C1 -       posuny v kritériích hodnocení -       typy úloh, procvičování

5. týden - psaní B2 - kritéria hodnocení - typy úloh, procvičování

6. a

7. týden - psaní B2 a C1 - posun v kritériích hodnocení - typy úloh, procvičování

8. týden  - porovnání vybraných formátů testování produktivních dovedností

9.–11. týden  - otevřené úlohy s dlouhou odpovědí

12. týden -zaměření na problematické úlohy (příp. komplikované řečové jevy), které se v semináři projevily  - shrnutí klíčových informací semináře  - závěrečná zpětná vazba

Anotace

Předmět představí produktivní řečové dovednosti na úrovni podle SERR. Podrobně se zaměří zvl. na úroveň B2, C1 a C2, a to včetně způsobů testování ve standardizovaných testech češtiny jako cizího jazyka.

Představeny budou techniky zdokonalování řečových dovedností, evaluace a sebeevaluace u mluvčích na úrovni B2 a řízené postupy napomáhající přechodu do úrovně C.