Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Phonetics and Phonology II

Class at Faculty of Arts |
ACC110020

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V kurzu je dále rozvíjena problematika zvukových jevů v mluvené komunikaci se zaměřením na vztah reálné výslovnosti a standardu jazyka, a to z pohledu rodilého i nerodilého mluvčího češtiny. Součástí je vlastní mluvní praxe. Program zahrnuje následující bloky témat:

1. Normativní aspekt výslovnosti: úzus, norma, kodifikace

2. Standardní a nestandardní formy – segmentální rovina

3. Standardní a nestandardní formy – suprasegmentální rovina

4. Problematika výslovnosti cizích a přejatých slov