Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Culture and Literature of the 19th Century I

Class at Faculty of Arts |
ACC110031

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

2. 10.

Přednáška + seminář: Český národ a český jazyk do národního obrození 9. 10.

P: Obranná fáze národního obrození: společenské a politické změny na přelomu 18. a 19. století, stav českého jazyka v českých zemích, vztah Čechů a Němců

S: Josef Dobrovský a Josef Jungmann 16. 10.

P: Útočná fáze národního obrození: idea svébytné národní literatury a kultury, hledání smyslu českých dějin, vzestup nacionalismu

S: František Palacký, tematická vycházka I. 23. 10.

P: Ve stopách hrdinského eposu: kult starobylé národní epiky, Rukopis královédvorský a zelenohorský, spor o rukopisy, literární falza v evropském kontextu

S: Václav Hanka a Josef Linda 30. 10.

P: Český preromantismus: básnický cestopis Slávy dcera a pouť ke kořenům, poezie velkých idejí a prožitků, ohlasová poezie

S: Jan Kollár – Slávy dcera, tematická vycházka II. 6. 11.

P: Drama a divadlo: role divadla v národním obrození, základy prvních divadel a prosazování českého divadelnictví, loutkové divadlo, ochotnické společnosti

S: Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák 13. 11.

P: Český romantismus – Karel Hynek Mácha: romantický individualismus, romantický cestopis, motiv poutníka a cesty

S: Karel Hynek Mácha – Máj 20. 11.

P: Český romantismus – Karel Jaromír Erben: křesťanský romantismus, hledání řádu, vina a trest, inspirace ústní lidovou slovesností, sběratel folklóru

S: Karel Jaromír Erben – Kytice 27. 11.

P: Karel Havlíček Borovský: pragmatismus v myšlení, politice, filozofii a umělecké kritice, zrod české žurnalistiky, polemika a satira, české vlastenectví

S: Karel Havlíček Borovský – Křest svatého Vladimíra 4. 12.

P: Božena Němcová: mezi romantismem, realismem a biedermeierem, první velká česká spisovatelka a intelektuálka, počátky českého feminismu

S: Božena Němcová – Babička 11. 12.

P: Česká hudba a výtvarné umění v době národního obrození

S: Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční 18. 12.

P: Česká obrozenecká mytologie: formování českého národního vědomí, český autostereotyp, české typy a literární klišé

S: Jiří Rak – Bývali Čechové, tematická vycházka III.

Annotation

The course focuses on the literary and cultural development in the Czech lands in the first half of the 19th century, i.e. it charts the artistic changes and movements from the Romantic era to the rise of the generation Májovci, with whom artistic realism began to take hold.

The lecture series will include an excursion into Czech theatre, visual arts and music for a deeper, more systematic portrayal of the artistic and cultural dynamics of the 19th century in the area of the Czech Crown lands.

Literature and art will also be viewed against the backdrop of contemporary art-theoretical and philosophical concepts, as well as social and political changes.