Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Culture and Literature of the 19th Century I

Class at Faculty of Arts |
ACC110031E

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus přednáška - tematické bloky:

1. Romantismus nebo romantismy? Transhitorický pohled na pojem romantismu, problematiky vymezení pojmu romantismus.

2. Sturm und Drang, preromantismus a romantismus v evropském kontextu: základní obrysy, hlavní témata a žánry.

3. Imaginace a fragmentárnost romantismu a jejich soudobé filozofické uchopení.

4. Romantický cestopis a motiv cesty jako jeden z hlavních pilířů romatnického individualismu.

5. Idealistický a historiuzující romantismus.

6. Český preromantismus: básnický cestopis Slávy dcera a pouť ke kořenům.

7. Karel Hynek Mácha: temně prométheovský romantismus

8. Karel Jaromír Erben: křesťanský romantismus a hledání řádu.

9. Božena Němcová: mezi romantismem, biedermeirem a realismem.

10. Karel Havlíček Borovský: pragmatismus v myšlení, politice, filozofii a umělecké kritice.

11. Zrození generace Májovců, nové reflexe umění a společnosti.

12. Jan Neruda: kritický realismus v próze, sebereflexe v lyricko-epické poezii.

13. Vítězslav Hálek: od idealismu k milostné a přírodní lyrice.

14. Karolína Světlá: geneze tzv. venkovské prózy a ruralistní literatury. Sylabus semináře pro ZS 22/23,

12. setkání (předpokládané tituly k četbě, které lze případně upravit dle přání frekventantů):

1.     Čelakovský, F. L.: Mudrosloví národu slovanského v příslovích; Ohlas písní českých;

2.     Kollár, J.: Slávy dcera

3.     Mácha, K. H.: Máj

4.     Mácha, K. H.: Pouť krkonošská

5.     Němcová, Božena: Babička

6.     Němcová, Božena: Divá Bára

7.     Erben, K. J.: Kytice; Pohádky

8.     Havlíček Borovský, K.: Tyrolské elegie; Křest sv. Vladimíra

9.  Neruda, J.: Hřbitovní kvítí

10.  Neruda, J.:  Povídky malostranské

11.  Hálek, V.: Večerní písně; V přírodě

12.  Světlá, K.: Vesnický román

Annotation

Annotation:

The course focuses on literary and cultural development in the Czech lands in the first half of the 19th century, ie it maps artistic changes and movements from the Romantic era to the beginning of the Májov generation, from which artistic realism begins to be applied. The explanation will also include excursions into the visual arts, so the course will offer a comparison of literature with fine arts for a deeper, more systematic depiction of the artistic and cultural ferment of the 19th century. Literature and art will also be viewed against the background of contemporary art-theoretical and philosophical concepts, as well as at the ground plan of social and political changes.