Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Culture and Linerature of the 20th Century up to present time I

Class at Faculty of Arts |
ACC110033

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické bloky:

1. Generace anarcho-bohémy (průkopníci: objevení periferie, sociální tématika, satanismus a zobrazení satana, poezie všednosti a beznaděje, nové zobrazení ženy, kruh S. K. Neumanna, zrození proletářsky orientované poezie). Autoři: J. S. Machar, P. Bezruč, S. K. Neumann, Fr. Gellner, V. Dyk, K. Toman, F. Šrámek.

2. Literární a umělecký katolicismus (katolická moderna, přehodnocení baroka a barokní ornamentality děsu, spiritualismus a satanismus v kontextu katolické tradice, sociální tématika a křesťanství, dědictví Staré Říše). Autoři: J. Florian, J. Deml, J. Durych, J. Váchal

3. Generace pražských Němců (německá literatura v českých zemích, novoromantismus, pražský kruh). Autoři: Fr. Werfel, Fr. Kafka, R. M. Rilke, G. Meyrink.

4. Literární expresionismus a předválečná avantgarda (novoklasicismus, vitalismus, kubismus, futurismus a civilismus). Autoři: R. Weiner, S. K. Neumann, bratři Čapkové, J. Deml, I. Olbracht.

5. Ohlas první světové války v literatuře (tzv. legionářská literatura, válečná svědectví). Autoři: J. Hašek, J. John, A. Kříž.

6. Literatura a umění meziválečné avantgardy (Devětsil: proletářské umění a poetismus, zobrazení exotiky a všednosti, konstruktivismus a purismus, kinematografie, Literární skupina a spor o expresionismus, surrealismus a artificialismus, avantgardní divadlo). Autoři: V. Nezval, J. Seifert, K. Schulz, K. Biebl, J. Štyrský, Toyen, K. Teige, J. Wolker aj.

7. Spirituální poezie – poezie smrti, ticha a času (30. léta v evropském kontextu, tématizace ohrožení, motivy smrti a úzkosti v poezii, problém básnického tvaru a katolická literární kritika). Autoři: B. Reynek, J. Zahradníček, V. Závada, J. Hora, Fr. Halas, Kl. Bochořák, M. Dvořák, B. Fučík.

8. Próza ve

20. -

40. letech (reflexe první světové války, T. G. Masaryk a pragmatická generace, utopie a fantastika v literatuře, psychologická próza a geneze socialistického realismu, historický román jako reakce na druhou světovou válku, strukturalismus). Autoři: bratři Čapkové, J. Havlíček, J. Glazarová, K. Schulz, J. Durych, Vl. Vančura, M. Majerová, M. Pujmanová.

9. Literatura pro děti a mládež (dětské časopisy a čtenářské kluby, dobrodružný román, počátky českého komiksu). Autoři: K. Poláček, J. Foglar, O. Batlička, E. Štorch.

Annotation

Annotation:

The course focuses on the literary and cultural development in Czechoslovakia in the first half of the 20th century, ie from 1900 (or from the "fading of modernity" at the turn of the 19th and 20th centuries) to 1939 and the creation of the Protectorate of Bohemia and Moravia. The lecture will focus not only on the development of literature, literary criticism and science, but will also offer an excursion into the development of fine arts, architecture, design, etc., precisely in the literary context. The lecture will also acquaint students with the key political, social and ideological changes that accompanied the establishment of Czechoslovakia, life in the First Republic and finally the events associated with Munich and subsequently the Protectorate.