Charles Explorer logo
🇨🇿

Česká kultura a literatura 20. stol. do současnosti II

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110034

Sylabus

Protektorát Böhmen und Mähren. Literatura v období německé okupace. Historický kontext.

Nová básnická generace protektorátu: od melancholie k syrovému tvaru (J. Orten a Skupina 42 - I. Blatný, J. Kolář, J. Chalupecký, J. Kainar, K. Lhoták).

Bezprostřední reflexe druhé světové války a okupace v literatuře (J. Fučík, J. Drda, Hrubín, Seifert).

Krátké avantgardní intermezzo: Skupina Ra a druhá surrealistická generace.

Rok 1948 a nástup stalinismu. Nové cesty české literatury. Historický kontext.

Literatura 50. let: stalinismus, dogmatismus a budovatelský román (V. Řezáč, M. V. Kratochvíl, M. Pujmanová, V. Káňa).

Skryté cesty literatury: exil a literatura v katakombách (I. Blatný, V. Holan, J. Zahradníček, J. Kolář, J. Seifert, Edice Půlnoc, trapná poezie).

Ústup stalinismus: návraty a nově příchozí (F. Hrubín, J. Skácel, O. Mikulášek).

Próza přelomu 50. a 60. let (J. Škvorecký, L. Aškenazy). 10. Léta šedesátá: poetika pábitelství a syrovost deziluze (B. Hrabal, M. Kundera, L. Vaculík) 11. Nové podoby poezie 60. let (I. Wernisch, J. Hanzlík, V. Hrabě) 12. Divadlo a dramatická tvorba (Semafor, Divadlo Na Zábradlí, J. Suchý, J. Šlitr, V. Havel, I. Vyskočil, Grossmann – Šimek) 13. První fenomén 60. let: muzikál (Starci na chmelu, Kdyby tisíc klarinetů) 14. Druhý fenomén 60. let: písničkáři (K. Kryl, J. Hutka) 15. Experiment v literatuře a výtvarném umění (V. Páral. V. Linhartová, I. Vyskočil) 16. Pražské Jaro 1969, normalizace, historický kontext. 17. Oficiální literatura, samizdat a underground

Anotace

Předmět seznámí studenty s českou literaturou druhé poloviny 20. století, respektive s literaturou po druhé světové válce. Vývoj české literatury bude zasazen do širšího kontextu kulturního (české výtvarné umění, český film a česká hudba druhé poloviny 20. století), společenského (změny ve společnosti po druhé světové válce, období 50. let a doba "tání", otřes roku 1968 a nástup normalizace) a politického (situace po roce 1945, nástup komunismu, komunistické procesy 50. let, uvolňování let šedesátých, okupace roku 1968 a následná normalizace, Charta 77 atd.).