Charles Explorer logo
🇬🇧

Contemporary Czech Literary Texts Interpretation

Class at Faculty of Arts |
ACC110035

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

19. 2. Dílo jako historický pramen.

Nová kritika aneb „smrt autora“. 26. 2. Poststrukturalistické tázání "Co je autor?" Hermeneutika a její horizonty očekávání.4. 3. Čtenářsky orientovaná literární teorie.

Hledání kompromisu. 11. 3. NERUDA, Jan, Povídky malostranské.18. 3. ČAPEK, Karel, Trapné povídky.25. 3.

PAVEL, Ota, Smrt krásných srnců.8. 4. HRABAL, Bohumil, Perlička na dně. 15. 4.

KUNDERA, Milan, Směšné lásky. 22. 4. SMETANOVÁ, Jindřiška, Ustláno na růžích. 29. 4.

NOVÁK, Jan, Striptease Chicago. 6. 5. BOUČKOVÁ, Tereza, Šíleně smutné povídky. 13. 5.

Odevzdání seminárních prací. Závěrečná beseda.

Annotation

ANNOTATION

The seminar will introduce basic approaches to the interpretation of texts. One cannot invent endless variations on the question "What did the poet mean to say?" and pretend we know. That question makes sense, but it is only one of many. The main point of the seminar, then, can be found in thinking up meaningful questions about the texts under discussion. By introducing the classic works of theorists of interpretation, we will trace the role of the author, the text and the reader in the search for the meaning of what is "communicated". We will present different and to some extent contradictory approaches that will ultimately lead us to the realization that it is not reasonable to dismiss any of the vertices of the interpretive triangle. On the practical level of the seminar, we will learn how to discuss interpretations of works in a professional manner and how to write a scholarly text in the field of textual interpretation. We will become acquainted with important works of famous Czech short story writers. We will conclude the seminar with our own analysis of a selected Czech short story in the form of a term paper.