Charles Explorer logo
🇨🇿

České reálie

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110036

Sylabus

1) 23. 2. = Úvodní hodina 2) 2. 3. = Osobnosti 3) 9. 3. = Systém 4) 16. 3. = Světlá místa českých dějin 5) 23. 3. = Kinematografie 6) 30. 3. = Outdoor 7) 6. 4. = Svátky a tradice 8) 13. 4. = Jídlo 9) 20. 4.  = Obyvatelstvo a náboženství 10) 27. 4. = Výtvarné umění a literatura 11) 4. 5. = Hudba 12) 11. 5. = Exkurze

Anotace

Předmět je určen pro zahraniční studenty Bohemistiky pro cizince Úvodní hodiny budou věnovány charakteristice pojmu reálie a jeho vztahu k sociokulturní kompetenci mluvčího. Přednáška bude věnována především tzv. zeměvědným poznatkům, tj. geografii České republiky, obyvatelstvu, hospodářství, zemědělství, terciální sféře, ale i životnímu stylu a české kultuře. Výuka v semináři bude zaměřena především na tzv. lingvoreálie a bude věnována referátům studentů.

V případě uzavření vysokých škol z důvodu covidové pandemie bude výuka vedena nekontaktní formou pomocí MOODLu a ZOOMu.