Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor Theses

Class at Faculty of Arts |
ACC110037

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

Mezi témata průběžně diskutovaná v semináři patří:

Osnova

Rozšířená osnova na základě studijní a výzkumné přípravy

Formulace BP

Obsahová a jazyková stránka BP

Struktura BP

Citování

Bibliografie

Redakce a vnější úprava

Prezentace a obhajoba BP

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměřuje na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné, i na konkrétní bakalářské práce.

Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Vznikající jednotlivé kapitoly budou studenty průběžně prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě bakalářské práce.

Součástí semináře je příprava k obhajobě bakalářské práce.