Charles Explorer logo
🇬🇧

Readings and Analysis of Modern Czech Poetry

Class at Faculty of Arts |
ACC110064

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

1.      J. Orten, básnický existencialismus

2.      Skupina 42

3.      Katoličtí básníci

4.      Květňáci: poezie všedního dne

5.      Básnický surrealismus

6.      Konkrétní poezie

7.      Zpívající básníci, písničkáři, generace

60. let

8.      Underground, samizdat

80.-

90. léta

20. stol.

Annotation

The aim of the seminar is to acquaint students more deeply with the work of Czech poets of the 20th century (e.g. Jiří Orten, Ivan Blatný, Josef Kainar, Jiří Kolář, Jan Zahradníček, Zbyněk Havlíček, Miroslav Holub, Karel Šiktanc, Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, Ivan Wernisch, Antonín Brousek, Václav Hrabě, Karel Kryl, Jaroslav Hutka, Jan Vodňanský, Pavel Šrut, Josef Hiršal and Bohumila Grögrová, Ivan Martin Jirous, Jáchym Topol - other authors according to the students' interest).