Charles Explorer logo
🇬🇧

Historical Geography of Central Europe

Class at Faculty of Arts |
ACC110067

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata:

1.       Úvod do předmětu, práce s mapou, terminologie

2.       Geografie, čas, komunikace a sítě, proměny státoprávních celků, obyvatelstvo a migrace

3.       Osídlení střední Evropy v ranném středověku

4.       Svatá Říše římská, polské a uherské království

5.       Země Koruny české včetně vedlejších zemí

6.       Proměny střední Evropy v

15. –

18. století

7.       Habsburská monarchie v dlouhém

19. století

8.       Střední Evropa v dlouhém

19. století

9.       Střední Evropa v meziválečné období a důsledky

2. světové války

10.   Železná opona a evropská integrace ve

2. polovině

20. století

11.   Středoevropský prostor po roce 1989, výhledy

12.   Závěrečné shrnutí, test nanečisto

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět historická geografie středoevropského prostoru je určen zahraničnímu studentstvo FF UK tj. těm, kteří neprošli systémem českého základního a středního školství. Přednáška se bude věnovat významu geografických hranic, bariér a přírodních prvků na formování a proměny státních politických celků ve středoevropském prostoru, různým formám osídlení, dopravním sítím, migračním pohybům i šíření kultury, náboženství či hospodářských inovací.

Tematicky je přednáška rozdělena do 10 kapitol (viz sylabus) a časově zahrnuje období od ranného středověku do současnosti.