Charles Explorer logo
🇨🇿

Překladová cvičení

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110070

Sylabus

1) Úvodní hodina (sylabus kurzu, referáty, organizační záležitosti).

2) Přeložitelnost, ekvivalence, adekvátnost překladu.

3) Interpretace literárního díla, fáze procesu překladu.

4) Vztah autor-čtenář, překladatel-čtenář.

5) Způsoby překladatelovy orientace na čtenáře I.

6) Způsoby překladatelovy orientace na čtenáře II.

7) Překladatelská problematika I (slovní hříčky, reálie, překlad vlastních jmen aj.).

8) Překladatelská problematika II (převod obecné češtiny, převod cizojazyčných prvků v literárním díle aj.).

9) Práce s textem (stylizace, slovosled aj.).

10) Komentovaná prezentace vlastního přeloženého textu I.

11) Komentovaná prezentace vlastního přeloženého textu II.

12) Porovnání různých variant překladu určitého originálu.

13) Opakování, závěr kurzu.

Anotace

V semináři se formou výkladu, referátů, diskuse a práce s textem probírají vybrané otázky teorie a praxe uměleckého překladu.