Charles Explorer logo
🇨🇿

Tématická literární exkurze

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110074

Sylabus

Plán vycházek a výletů v rámci tematických literárních exkurzí: Vycházky:

1. Staré Město - prostor pověstí, legend, historie a literárního a kulturního života (staropražské pověsti a legendy, domovní znamení a jejich význam)

2. Staré Město - historie pražského židovského ghetta, asanace Starého Města, urbanistický, architektonický a umělecký vývoj Starého Města v průběhu staletí, významné kulturní památky Starého Města)

3. Staré Město v literatuře - spisovatelé Starého Města (F. Kafka, E. E. Kisch, K. H. Mácha, K. Havlíček, G. Včelička aj.)

4. Staré Město v literatuře - obrazy Starého Města v literárních textech (V. Nezval, J. Seifert, M. Urban, J. Foglar aj.)

5. Nové Město - zrození avantgardy

6. Pražská periferie - Žižkov, Karlín, Libeň (J. Seifert, Toyen, S. K. Neumann, B. Hrabal, K. Hlaváček aj.)   Výlety:

1. Hrabalovo Kersko - po stopách Slavností sněžek

2. Sv. Ivan v barokní poezii F. Bridela - svatoivanské putování Českým krasem

3. Čapkův letní byt - Karel Čapek a jeho přátelé na Strži

Anotace

Tématická literární exkurze bude na základě domluvy se studenty probíhat formou vycházek po Praze či výletů mimo Prahu (dva nebo tři sobotní výlety dle počasí). Smyslem literárních exkurzí je seznámit studenty nejen s vybranými autory české literatury a jejich texty, ale prostřednictvím vycházek a výletů jejich tvobu přiblížit také na pozadí prostoru a prostředí, ve kterém tito autoři tvořili, která jim byla isnpirací, která tematizovali ve svých textech apod.

Vycházky se pochopitelně nebudou orientovat jen na literaturu a konkrétní autory, ale seznámí studenty i s jinými, často mimoliterárními, skutečnostmi a reáliemi (historie daného místa, různé kulturní, technické či přírodní zajímavosti apod.).