Charles Explorer logo
🇨🇿

Divadelní představení

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110078

Sylabus

Seminář bude vyučován distančně podle času uvedeného v rozvrhu, tzn. v pátek 14.10 až 17.20. Platformou bude zoom:

Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/9376244593

Meeting ID: 937 624 4593

V semináři se budeme věnovat nálsedujícím tématům (program po týdnech): 1.     Dramatický text a jeho specifika v češtině 2.     Interpretace dramatického textu 3.     Sémantická a pragmatická stránka výpovědi a textu 4.     Přesvědčovací metody v češtině 5.     Řečová interpretace psaného textu 6.     Přízvuk, intonace, frázování, důraz 7.     Fonetická pravidla a ortoepie češtiny 8.     Gesto, mimika 9.     Jevištní pohyb 10.   Herecká interakce 11.   Příprava rekvizit, kostýmů 12.   Práce s rekvizitou

Anotace

Kurz určený studentům češtiny jako cizího jazyka. Je zaměřen na rozvoj dramatických schopností v širokém slova smyslu. Pozornost bude věnována především mluvenému projevu v češtině a rozvoji hereckých schopností a neverbální komunikace v českém kulturním prostředí.

Odkaz na poslední projekt, který v tomto semináři vznikl: https://www.youtube.com/watch?v=EY8PNSIVqyc