Charles Explorer logo
🇨🇿

Vybrané kapitoly z dějin české hudby

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110081

Sylabus

1                 22. 2.            úvodní seminář 2                 29. 2.            počátky české hudby 3                 7. 3.              Čechy – konzervatoř Evropy 4                 14. 3.            národní obrození a česká hudba 5                 21. 3.            Bedřich Smetana 6                 28. 3.            děkanské volno 7                 4. 4.              Antonín Dvořák 8                 11. 4.            Leoš Janáček 9                 18. 4.            Bohuslav Martinů 10              25. 4.            Rok české hudby 2024 11              2. 5.              česká opera 12              9. 5.              čeští dirigenti 13              16. 5.            čeští hudební interpreti

Anotace

Obsahem seminářů budou vybrané kapitoly z dějin české hudby. Seminář je určen pro studenty oboru bohemistika pro cizince a seznámí je s význačnými etapami a osobnostmi české hudební kultury.

Hudba hrála v českých dějinách významnou roli, proto je třeba, aby zahraniční bohemisté měli základní přehled o české hudební tradici a kultuře v návaznosti na poznatky z dějin české literatury, divadla, filmu a výtvarného umění.