Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech as a Foreign Language

Class at Faculty of Arts |
ACC300067

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Historie oboru čeština jako cizí jazyk, bohemistická pracoviště v zahraničí. Seznámení s dostupnými učebnicemi češtiny jako cizího jazyka.

Hlavní lingvistické rozdíly mezi "češtinou pro Čechy" a češtinou pro cizince. Specifika češtiny pro cizince na úrovni fonologické, gramatické a lexikální; české reálie.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky a čeština jako cizí jazyk.