Charles Explorer logo
🇬🇧

Poetics of Prose, Poetry and Drama

Class at Faculty of Arts |
ACC500010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tématické bloky:

1. Literární teorie: koncepty, pojmy, metodologie

2. Literární žánry a jejich proměny: lyrika, epika, drama

3. Text a autor

4. Proměny autora

5. Recepce literárního textu: horizont očekávání, konkretizace, nedourčenost, distance

6. Meze a možnosti interpretace

7. Literární estetika: estetický objekt, estetická funkce, umělecký artefakt

8. Intertextualita

9. Naratologie, fikční literární svět, čas, prostor, pásmo postav