Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected Issues from Czech Literature of the 20th Century (till 1939) I

Class at Faculty of Arts |
ACC500011

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy: 1)      Dědictví moderny: dekadence a symbolismus 2)      Básnický realismus a impresionismus 3)      Anarchismus v souvislostech přelomu 19. a 20. století 4)      Petr Bezruč a objevení periferie 5)      S. K.

Neumann: satanismus, anarchismus, komunismus, civilismus 6)      F. Gellner, V.

Dyk: žena v anarchistické poezii 7)      F. Šrámek: pohledy zpět 8)      K. Toman: poezie jednoho bodu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace: Kurz je přehledového charakteru a jeho cílem je seznámení studentů s klíčovými uměleckými a kulturními pohyby a proměnami od přelomu 19. a 20. století do rozpadu Rakouska-Uherska a zrodu ČSR. Důraz bude kladen nejen na vývoj literární, jakkoli je právě tato perspektiva určující, ale také na souvislosti s výtvarným uměním, soudobými filozofickými diskurzy, ideovými proměnami, právě tak jako na souvislosti historicko-politické či společenské na širší úrovni.

Z tohoto pojetí bude vycházet i zkouška, při které studenti dostanou dvě otázky: první věnovanou literárním a uměleckých problémům, druhou historickému, dobovému kontextu.