Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected Issues from Czech Literature of the 20th Century (till 1939) II

Class at Faculty of Arts |
ACC500012

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tématické okruhy:

1)      Formování Devětsilu v kontextu evropské avantgardy (expresionismus, kubismus, futurismus, dada, surrealismus)

2)      Vymezení programu (Devětsil a lartpourlartismus, symbolismus a dekadence)

3)      Proletariát, tendence a angažované umění (Devětsil a ideologická platforma)

4)      Kolektiv a jedinec (Devětsil a problém individuality, odmítnutí psychologismu)

5)      Mezi duchem a hmotou (Devětsil a metafyzika, problém utopického idealismu)

6)      Cirkus i kovbojka (Devětsil a nové umělecké formy a žánry, kinematografie)

7)      Od diktatury proletariátu k poetismu (proměna konceptu kolem roku

1923)

8)      Zbásnění světa (Devětsil a krása všedního)

9)      Objevení dálek (Devětsil a krása exotického)

10)  Estetika prostoru (Devětsil a krajina)

11)  Estetika prostoru (Devětsil a město)

12)  Příliš mnoho krásy (Devětsil a smrt, bludný kruh avantgardy)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace:

Seminář bude rozdělen na několik tématických okruhů, v nichž se pokusíme zmapovat zrod a vývoj estetiky a poetiky uměleckého svazu Devětsil, včlenit tuto skupinu do souvislostí s evropskou meziválečnou avantgardou a soudobou ideologickou platformou, a to na základě komparace a interpretace jak primárních i sekundárních literárních textů, tak i v souvislostech s užitým uměním, designem i výtvarným uměním daného období.