Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Czech Phraseology and Idiomatic Expressions II

Class at Faculty of Arts |
ACC500015

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz navazuje na kurz Základy frazeologie a idiomatiky I. Předpokládá se základní znalost terminologie a přístupů (popřípadě si je může student samostatně doplnit z materiálů na mooodlu).

V této části je kladen důraz na frazeografii a práci s korpusovými daty. Podrobněji budou probrána specializovaná témata podle sylabu.

Důležitou součástí je i vybraná četba a diskuse k ní.