Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected Issues from Czech Literature of the 20th Century (after 1939) I

Class at Faculty of Arts |
ACC500017

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tématické okruhy:

1)      Obraz druhé světové války v české literatuře, jeho vývoj a proměny, perspektivy pohledů.

2)      Šoa a holocaust: vymezení pojmů.

3)      Hrdina a mučedník: stylizace literárních protagonistů (Fučík, Drda)

4)      Obraz židovských protagonistů (Grosman, Lustig, Pavel, Weil)

5)      Nacismus a alegorie (Fuks)

6)      Češi a Němci v obrácené perspektivě (Škvorecký, Körner)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace: Seminář otevírá téma reflexe mnichovského traumatu, druhé světové války, protektorátu a holocaustu v české literatuře a českém filmu. Cílem semináře je seznámit studenty s různými formami uchopení daných témat, sledovat jejich proměny a variace.

Některé literární texty budou konfrontovány se svými filmovými adaptacemi.