Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected Issues from Czech Literature of the 20th Century (after 1939) II

Class at Faculty of Arts |
ACC500018

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tématické okruhy: 1.      Alternativní umění, moderna a postmoderna, experimentální umění: vymezení pojmu v kontextu světové literatury a literární teorie. 2.      Surrealismus druhé a třetí generace a konkrétní iracionalita (Skupina Ra, Zykmund, Kundera, Mizera atd., Hynek, Havlíček, Effenberger, Medek; Král, Dvorský, Linhartová, Nápravník, Frynta, Wenzl): proměny surrealismu na pozadí surrealistické tvorby 30. let, aneb nové perspektivy. 3.      Poetika Skupiny 42 a její doznívání (Kainar, Kolář, Lhoták, Blatný, Hanč, Hauková): delyrizace, depoetizace, mýtus města a všednosti, fragmentárnost světa ve výtvarném umění. 4.      Totální realismus a trapná poezie (Bondy, Vodseďálek, Edice půlnoc). 5.      Super-sexdadaismus, intimismus, primitivismus (Hrabal, Krejcarová) 6.      Experiment v prózách (Hrabal, Linhartová, Páral) 7.      Konkrétní poezie (Kolář, Novák, Hiršal, Grögerová): racionalizace slova, slovo a obraz, slovo a stroj. 8.      Underground 60. a 70. let (Plastic People of the Universe, DG 307, Aktual, Jirous, Knížák, Pelc) 9.      Samizdat a edice v letech sedmdesátých a osmdesátých.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace: Seminář se zaměří na vývoj českého románu ve druhé polovině 20. století na pozadí celkových kulturních a uměleckých proměn dané doby.