Charles Explorer logo
🇬🇧

Issues of Intercultural Communication

Class at Faculty of Arts |
ACC500041

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Témata:

1. Úvod. Sociokulturní kompetence

2. Co je to kultura?

3. Srovnání kultur

4. Etnocentrismus

5. Vztah kultury a jazyka

6. Interkulturní komunikace

7. Sociokulturní kompetence

8. Sociokulturní kompetence v SERRJ

9. Kulturní specifika ve vyjadřování Neverbální komunikace

10. Etnokulturní charakteristika Rusů v ČR

11. Etnokulturní charkateristika Ukrajinců v ČR

12. Další etnické komunity v ČR