Charles Explorer logo
🇬🇧

Thesis seminar I

Class at Faculty of Arts |
ACC500042

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

1.      Prezentace vybraného tématu a problematiky: kritéria výběru, možné problémy, praktické či teoretické zaměření tématu, jeho dosavadní zpracování, časová náročnost. Formulace anotace.

2.      Prezentace struktury diplomové práce, formulování úvodu práce.

3.      Primární a sekundární prameny a materiály: dostupnost a relevantnost pramenů, knihovny, databáze, archivy, odborné monografie, studie a články, rešerše. Problematika citování a parafrázování.

4.      Prezentace základních tezí, rozvržení teoretické a praktické části, shrnutí možných problémů.

5.      Práce s primárními a sekundárními prameny, s archivními materiály, osobními dokumenty (deník, korespondence apod.), citační úzus a normy, způsoby odkazování k odborné literatuře.

6.      Posouzení relevantnosti teoretických základů diplomové práce pro její praktickou (analytickou, interpretační) část.