Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech literature between 1900 and 1939 I

Class at Faculty of Arts |
ACC500055

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1)      Formování české meziválečné avantgardy. Vymezení programu.

2)      Ideologická východiska estetických kritérií rané meziválečné avantgardy.

3)      Od konstruktivismu k poetismu a temný závěr velkého karnevalu.

4)      Hledání cest k surrealismu. Dialogy a kontroverze.

5)      Hledání ráje: Jindřich Štyrský a surrealistická temnota.

6)      Sexualita a pornografie: Toyen, Štyrský, Brouk aneb Freud jinak.

7)      Svět mezi skly: surrealismus v poezii.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se bude orientovat na genezi české meziválečné avatngardy, tj. na avantgardní umělecké proudy 20. a 30. let, na koncepty proletářského umění, konstruktivismu, purismu, poetismu a surrealismu. Kurz je postaven na pečlivé četbe vybraných textů nebo jejich částí, ale zaměří se i na soudobý společenský a politický kontext, právě tak jako na komparaci relevantních literárních textů s výtvarným uměním, designem či uměním užitým.